kar

kar
1.
sif. Eşitmək qabiliyyətini tamamilə və ya qismən itirmiş. Kar kişi. Bir qulağından kar. Anadangəlmə kar. – <Cahangir:> Qışqırmayın, mən kar deyiləm! İ. Ə.. // İs. mənasında. Qulağı eşitməyən adam. Karın könlündəki. – Kar iki dəfə gülər. (Ata. sözü). // məc. Laqeyd, heç bir şey eşitmək istəməyən adam haqqında. Elə bil kardır, söz eşitmir.
◊ Kar samit dilç. Səs tellərinin iştirakı olmadan tələffüz edilən samit.
2.
is. <fars.>
1. İş, peşə, məşğələ. Nə karın sahibidir? Hansı kar yiyəsidir? – Qoç Koroğlu öz karında; Yalan olmaz ilqarında. «Koroğlu». Qoy mən tox olum, özgələr ilə nədi karım. M. Ə. S.. Yox quru fəxr eləməkdən bizə hərçəndi səmər; Karımız yox, əlimizdən nə gəlir özgə hünər? Ə. N..
2. Təsir. Zəxmi-sitəmin olmadı bu Seyyidə kari; Səd heyf, səd əfsus, günahkar ölürəm mən. S. Ə. Ş..
◊ Kar aşmamaq – nəticə hasil olmamaq, işə yaramamaq, bir nəticə çıxmamaq. Nə qılıncdan kar aşmadı, nə nizədən iş çıxmadı. «Koroğlu». Bülbül dedi: – Bunlar ilə kar aşmaz; Bu baş-qulaq kamançaya yaraşmaz. A. S.. Özgəyə ümid olmaq; Bizim üçün yaraşmaz; Özgənin köməyilə; İnsan üçün kar aşmaz. B. V.. Kar etmək (eləmək) – təsir etmək, təsirini göstərmək. Arsıza bir sillə kar eləməz. (Ata. sözü). Xudayar katdaya aclıq çox kar eləmişdi. C. M.. <Hacı Murad:> Sənə söz kar eləmir. S. S. A.. Kar gətirmək – işə yaramaq, xeyir gətirmək. Kar görmək – bax kara gəlmək. <Əsir:> Nə qədər qışqırdı, nərə vurdu, qoşun kar görə bilmədi. Ə. H.. Əbişin gözləri çanağından çıxmaq dərəcəsinə gəlmişdi. O, kar görməyən top açarları qaldırıb <yerə> çırpdı. . S. R.. Kar salmaq – bax kar etmək. Padşahın gözləri tutulur, . . təbib, dərman qalmır, hamısını eləyirlər, kar salmır ki, salmır. (Nağıl). Amma <molla> hər nə deyirsə, heç biri kar salmır. M. N. lətif. Kar vermək – əlverişli olmaq, işə yaramaq, faydası olmaq. <Xırdaxanım:> Nurcahan, bizə yatmaq kar verməz. N. V.. Kara düşmək – bax kara gəlmək. Kara gəlmək – işə yaramaq, lazım olmaq; köməyi, xeyri dəymək. <Molla Kazım:> Camaatın karına gəlirəm. Ə. H.. Usta Qiyas bir bükülü pulu <Kərimin> qabağına qoyur: – Kasıb yaşayırsan, kara gələr. M. İ.. Kardan düşmək – işdən düşmək, yararsız hala gəlmək. İşləməyən kotan pas atar və kardan düşər. . M. İ.. Karına gəlmək – işinə yaramaq, köməyi olmaq. <Rüstəm:> Pristav yox, kətxuda da yox, adam döyən, camaat incidən yox, camaatın karına gələn bir adam olsun. S. R.. Söhbət lampa şüşəsinə çatanda mən tavandan sallanan elektrik lampasını göstərib soruşdum: – Niyə, bu, karınıza gəlmir? R. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

 • Kar — (and KAR) can represent multiple things:*Kar, the legendary founder of ancient CariaIn entertainment and literature*Karaoke, a musical game/sport/phenomenon and its standard *.kar files * Kar , original title of the 2002 Turkish novel Snow by… …   Wikipedia

 • Kar — 〈n. 11; Geogr.〉 durch Gletscherwirkung entstandene Mulde an Gebirgshängen [wohl mundartlich kar „Gefäß, Topf, Pfanne“ <ahd. kar, got. kas „Gefäß“] * * * Kar, das; [e]s, e [mhd. kar, ahd. char = Schüssel, Geschirr, urspr. = Gefäß, wahrsch. aus… …   Universal-Lexikon

 • Kar — steht für: einen griechischen Gott, siehe Kar (Mythologie) eine Talform eiszeitlicher Entstehung, siehe Kar (Talform) eine Sprache in Buriina Faso, siehe Kar (Sprache) den Originaltitel eines Romans von Orhan Pamuk, siehe Schnee (Orhan Pamuk)… …   Deutsch Wikipedia

 • kar — *kar germ., Substantiv: nhd. Gefäß; ne. vessel; Rekontruktionsbasis: an., ae., as., ahd.; Vw.: s. *ruk ; Interferenz: Lehnwort lat. corbis; Etymologie …   Germanisches Wörterbuch

 • Kar — Sn Gebirgskessel per. Wortschatz obd. (9. Jh., rouhkar 8. Jh.), mhd. kar, ahd. kar, mndd. kar(e) Gefäß Stammwort. Aus g. * kaza n. Gefäß , auch in gt. kas, anord. ker, as. in bī kar Bienenkorb ; auch sonst lebt das Wort noch in speziellen… …   Etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache

 • Kar — kar  формат компьютерных файлов, предназначенных для караоке. Формат Файлы .kar являются набором команд для синтезатора (секвенсора), установленного на компьютере. Особенность и отличие от формата midi только в том, что первый содержит… …   Википедия

 • kar — kár, kar̃ išt. Várna kár, kár, krañksi ne prieš gẽrą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • kar — kár, kar̃ išt. Várna kár, kár, krañksi ne prieš gẽrą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • Kar — Kar: Der aus den dt. Alpenländern stammende Ausdruck für »Mulde vor Hochgebirgswänden, Hochgebirgskessel« ist identisch mit dem noch mdal. bewahrten Substantiv »Kar« »Gefäß, Topf, Pfanne« (mhd. kar »Schüssel, Geschirr, Korb«, ahd. char »Schüssel …   Das Herkunftswörterbuch

 • kar — • kar, bunke, bytta, tina, tunna, kagge, tråg • cistern, reservoar, bassäng techn. • kar, kärl, balja, ho, fat, tråg …   Svensk synonymlexikon

 • kar — sb., ret, kar, rene …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”